ناشتا یک ق غ خ سرکه سیب +یک لیوان آب ولرم 0کالری
صبحانه دوعدد سفیده تخم مرغ+یک کف دست نان 40کالری+75 کالری
ناهار یک کفگیرونیم لوبیا پلو+دوعدد خیار+دوعددگوجه 500کالری+10کالری+50کالری
عصرانه    
شام چهارتا خرما  80کالری
قبل خواب هیچی  
میزان فعالیت یک ساعت حلقه+دوساعت پیاده روی آرام  
میزان مایعات 8لیوان آب  
دمنوش 4 لیوان  
کالری کل روز  750کالری مصرف شد