خب امروزم که یه روزیه واسه خودش....اولش نمیخواستم رای بدم...اما حالا میترسم اونی که طرفدارشم رای نیاره......پس یک نفرم یه نفره دیگه....فعلا که همسری رفته بخوابه....البته اگه گل پسری بزارهخنده...

خداکنه فردا دوتا خبر خوب بشنوم....اولی یه مرد خوب رای بیاره....دومی هم وزنه یک عدد خیلی پایینو نشون بده.....